Boende / Anhöriga

Det är Sjukhemmets önskan att de boende ska kunna erbjudas god omvårdnad i en lugn och trygg miljö. I vård och omsorg vill vi ge värdighet och integritet med ett respektfullt förhållningssätt och bemötande.
Vi vill att den enskildes önskning att kunna påverka sin livsmiljö tillgodoses.
Sunset_2007-1
Hänsyn
Anhöriga och närstående ser vi som en tillgång som ges möjlighet att vara delaktiga det sociala umgänget. Du kan vända dig till din kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska med dina frågor och önskemål. Vid Gotlands Sjukhem finns en person utsedd till anhöriglänk som samarbetar med Region Gotlands anhörigstöd.

I entrén finns en låda för synpunkter ”Ris och Ros”.