Information

Kost
Husets kök tillagar husmanskost med hänsyn till boendes näringsinstag och behov.

Miljöhänsyn & Hållbartsamhälle
Vid inköp av produkter till verksamheten prioriteras miljömärkta och kretsloppsanpassade produkter. Vårt avfall hanteras enligt gällande miljölagar för att förebygga föroreningar. I möjligaste mån väljer vi närproducerade livsmedel och miljömedvetna leverantörer med korta körsträckor.

Arbetsmiljö & Jämställdhet
Gotlands Sjukhem skall vara en arbetsplats där arbetsklimatet kännetecknas av integritet, respekt, hänsyn och omtanke. All personal skall känna trygghet och trivsel samt ta ett individuellt ansvar för att bemöta sin medmänniska så att ohälsa ej uppstår. Att det ger lika rättigheter och möjligheter oavsett kön.

Kvalitet
Grundläggande i kvalitetsarbetet är att det ska vara ett levande material. Det sker årlig systematisk uppdatering i dokumentet, där kvalitetssäkring och arbetsmiljöledning vid stiftelsen Gotlands Sjukhem är av stor vikt i det dagliga arbetet. Ett ständigt kontinuerligt förbättringsarbete pågår.

Arkiv
Gotlands Sjukhem har ett eget arkiv vid landsarkivet. Vid landsarkivet förvaras äldre handlingar som Stiftelsens grundregler, skrifter, foton och böcker.