Synpunkter

Jag vill lämna följande synpunkter:

Förslag till åtgärd/råd/tips:

De uppgifter du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med GDPR.
Observera att detta formulär inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.
Uppgifterna sparas endast för statistiskt ändamål.

Kontakta mig:

Namn:

Telefon nummer:

E-mail: