Gåvor / arv

Gåvor / arv

LogoL

Gotlands Sjukhem tar tacksamt emot gåvor och arv till sin verksamhet. Man kan ange att gåvan eller arvet skall vara som en uppmuntran till personalen, till personalens utbildning/förkovran eller så kan man låta det gå till sjukhemmet som sådant – där styrelsen sedan avgör vad medlen ska användas inom ramen för stiftelsens stadgar.
När det gäller arv genom testamente kan man ge ett visst belopp, hela eller del av kvarlåtenskapen. För att få det formellt riktigt är det att rekommendera att man vänder sig till en yrkesverksam jurist.

Bankgironummer för frivilliga gåvor: 323-3145

Skrolla till toppen