Medarbetare

Medarbetare

LogoL

Hälso- och sjukvård

Social omsorg

Vid inflyttning till särskilt boende har biståndshandläggaren tagit vissa beslut om insatser. Undersköterska och vårdbiträden alla är omvårdnadspersonal som möter upp de olika sjukdoms- och personcentrerade vårdinsatserna.

Sjukhemmet eftersträvar att medarbetarna uppbär grundläggande kompetens om äldre enligt socialtjänst/socialstyrelse.

Utöver insatser den boende får hjälp med, tar man själv ansvar för sitt oberoende och sin hälsa.

Service och omvårdnad sker dagligen enligt schema med dusch, personlig hygien och påklädning, samt att den boende får hjälp med olika bestyr i sin lägenhet.

Den dagliga menyn, i form av frukost, lunch, middag med tre mellanmål. får man hjälp med enligt uppgjord individuell plan. Genomförandeplanen som omfattar hela omvårdnadsbehovet uppförs tillsammans med arbetsterapeut och kontaktpersongrupp.

Kvalitetsregistret i Senior alert, innehållande underlagsrapporter inför riskinventering och åtgärder, utförs av kontaktmannagruppen tillsammans med ansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut.

Verksamheten

Skrolla till toppen