Vår vision

Vår vision

LogoL

Sjukhemmet har sedan starten för över 150 år sedan i sina stadgar en klar vision om att vidmakthålla sin verksamhet och att bevara värdegrunden i Prinsessan Eugénies stadgar, dvs. erbjuda hög kvalitet på insatserna inom omsorgsbehovet och de boendes hälsa. Denna filantropiska välgärning är än idag en ledstjärna för framtiden.

Livsglädje

Var och en har ansvar för sin egen livsglädje. Den är knuten till identiteten och den person man är. Ett tillstånd med toppar och dalar där var och en har sitt eget sätt att bibehålla sin livskvalitet.

Vid ålderdom, sjukdom och sorg kan det vara svårt att hitta stunder med mening, glädje och skratt.

Här på Gotlands sjukhem är det viktigt att alla skall ha en meningsfull och harmonisk vardag. Att det finns ljusglimtar i varje möte och en känsla av spontanitet, glädje och delaktighet.

Respekt

Respekt innebär att vi visar aktning och vördnad för personen vi möter samt värdesätter den personens egenskaper, en lika respekt för alla. Ett bemötande som skall vara förtroendeingivande och bidra till välbefinnande.

Trygghet

Att kunna känna sig trygg är något som är olika för varje person, beroende på bakgrund och livssituation. Trygghet känner vi inom oss - ett välbefinnande.

På Gotlands sjukhem vill vi med en lugn miljö och kompetent personal skapa förutsättningar för trygghet i boendet.

Skrolla till toppen